sâmbătă, 9 martie 2013

Cine NU trebuie sa plateasca timbrul de mediu


Taxa auto va fi inlocuita de timbrul de mediu incepand din 15 martie, cand OUG nr. 9/2013, care reglementeaza noua forma de taxare, va intra in vigoare. Actul normativ impune o noua modalitate de calcul, dar stabileste si categoriile de autovehicule pentru care nu se impune plata timbrului de mediu.

Autoturisme "oficiale" si autovehiculele de interventie

OUG nr. 9/2013 stabileste la articolul 3 ca sunt exceptate de la plata timbrului de mediu autovehiculele care apartin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
In mod similar, sunt scutite si autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri.
De asemenea, mai sunt scutite de la plata timbrului de mediu si autovehiculele destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.

Masinile detinute de persoane cu handicap

Potrivit prevederilor legale, nici persoanele cu handicap care detin un autoturism special modificat pentru ele nu trebuie sa plateasca timbrul de mediu pentru aceste autoturisme.
Trebuie sa stiti ca scutirea se aplica pentru un singur autovehicul achizitionat in decurs de 5 ani, numai pentru autovehiculele aflate in proprietatea persoanei cu handicap.

Vehicule istorice

Alaturi de execeptiile de la plata taxei auto prevazute de art. 3, OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu mai stabileste, la art, 8, ca acesta nu se plateste nici atunci cand autovehiculele sunt incadrate in categoria vehiculelor istorice.
In plus, nici autovehiculele destinate competitiilor sportive nu trebuie sa achite timbrul de mediu.

                               

Autoturisme donate anumitor institutii
Totodata, conform articolului 8, timbrul de mediu nu se achita nici pentru autovechiculele acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica.

Autovehicule confiscate

O alta categorie de vehicule pentru care nu se plateste taxa de poluare este cea a masinilor "confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare". Prevederea este identica cu cea din legea care reglementa vechea taxa auto (Legea nr. 9/2013) si suscita aceleasi neclaritati din moment ce nu se stipuleaza clar daca autovehiculele acordate cu titlu gratuit sunt scutite de la plata timbrului de mediu numai daca cel care le primeste este statul sau este o prevedere aplicabila oricarui cetatean.

Masini-mostenire sau primite dupa divort

Nici pentru autoturismele dobandite prin mostenire nu trebuie sa se plateasca timbrul de mediu, insa numai daca acestea sunt dobandite intr-o perioada de maxim 2 ani de la deschiderea succesiunii.
De asemenea, potrivit normelor legale, si masinile obtinute in urma unui partaj sunt scutite de la plata timbrului de mediu.

Pe scurt, despre timbrul de mediu, OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013.
Acest act normativ abroga vechea lege care reglementa taxa de poluare (legea nr. 9/2012), precum si normele sale de aplicare.
Ordonanta de urgenta publicata luni stabileste ca, incepand din 15 martie, cand noile reglementari intra in vigoare, timbrul de mediu va fi platit, o singura data, in urmatoarele situatii:
- cand un autoturism este inmatriculat pentru prima data in Romania;
- cand un autoturism este reintrodus in parcul auto national, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national, proprietarului I s-a restituit valoarea reziduala a timbrului;
- pentru masinile rulate pentru care nu a fost achitata nicio taxa de poluare/inmatriculare, timbrul de mediu se va plati cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate;
- pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmtaricularea fara plata unei taxe de poluare/ de inmatriculare. Timbrul de mediu in aceasta situatie va fi achitat tot cu ocazia ocazia transcrierii dreptului de proprietate.