joi, 16 august 2012

Contestatie Amenda Rovinieta

    Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data  comunicării acestuia.

    MOTIVE DE ANULARE A PROCESULUI VERBAL DE CONTRAVENTIE:
 1. Prescriptia amenzii:
C.N.A.D.N.R. are la dispozitie 6 luni sa intocmesca procesul verbal (adica sa va aplice sanctiunea) si inca o luna sa va comunice procesul verbal de amenda.
In conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:
“Art. 13 – (1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.”
“Art. 14 – (1) Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.”

2. Nulitatea Procesului Verbal de Contraventie pentru lipsa semnaturii agentului constatator:
Art. 17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:
“Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.
Legea 455/2001 privind semnatura electronica spune, pe scurt, ca “inscrisul in forma electronica este destinat pentru a fi citit prin intermediul unui program informatic”.
Ori, procesele verbale de contraventie se primesc pe hârtie şi nu “printr-un program informatic”.

3. Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.
Conform continutului oricarui proces verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale.

    Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002 – privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale.S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinietei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinietă valabilă.

    Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie” pe care o constată.

    În concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinietă valabilă, poate fi amendat contravenţional de cateva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit!

    Ori, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.
Având în vedere argumentele expuse, consideram ca trebuie anulat procesul verbal de contraventie.Legislatie:

  • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OuG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Regulamentul din 04/10/2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Legea 455/2001 privind semnatura electronica;
  • Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
  • Ordonanta nr. 15/2002 – privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale.