luni, 13 august 2012

Totul despre fondurile europene: Finanţarea zonelor defavorabile

    Plăţile la hectar din FEADR reprezintă pentru fermieri o oportunitate de a primi şi alte sume de bani pentru terenurile agricole pentru care se efectuează plăţi directe pe suprafaţă.

    Aceste sume de bani se cumulează!

    Plăţile la hectar din FEADR se accesează de către România în baza a două documente-cheie: Programul de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Planul Strategic pentru Dezvoltare Rurală.

    Fermierii pot beneficia de fondurile pentru zonele defavorizate şi agromediu prin intermediul sucursalelor judeţene şi locale ale APIA.

    Tipuri de sprijin pe suprafaţă:
• Sprijin pentru zona montană defavorizată;
• Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decât zona montană defavorizată;
• Plăţi de agromediu.

    Acestea se adresează:
• tuturor utilizatorilor de pajişti (păşuni şi fâneţe);
• fermierilor din agricultura ecologică certificaţi sau în conversie;
• fermierilor care adoptă practici agricole pentru protecţia apei şi a solului.

    Cum pot fi obţinuţi banii?

    Trebuie doar să vă exprimaţi aceste opţiuni prin intermediul unor bife, aplicate pe cererea de plată comună cu plăţile directe, cerere care se depune la sucursalele judeţene şi locale APIA.

    Acelaşi dosar, acelaşi ghişeu!

    Beneficiarii pot fi persoanele fizice, juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile şi membrii săi îl deţin, care desfăşoară activităţi agricole în România.

   Practic, orice fermier care primeşte plăţi directe poate apela şi pentru sprijin financiar european.

    Sprijinul financiar oferit pentru suprafeţele utilizate în comun de către mai mulţi fermieri pentru păşunatul animalelor se poate acorda fiecărui fermier, proporţional cu dreptul de utilizare, sau se acordă unui reprezentant al fermierilor.

    Atenţie!

    Criteriile de eligibilitate sunt aceleaşi ca şi pentru plăţile directe la hectar, diferă doar angajamentul, acesta fiind pentru o perioadă de 5 ani.

    Pentru plăţile acordate fermierilor din zonele defavorizate trebuie să verifici dacă terenurile pe care le utilizezi se află în una dintre comunele desemnate ca defavorizate!

    Lista localităţilor defavorizate se află la primării, la Centrele locale şi la Sucursalele judeţene APIA.

    Paşii necesari:

   În perioada 1 martie-15 mai a fiecărui an, mergi la Centrele Locale sau la Sucursalele Judeţene ale APIA de care aparţii.

    Nu uita să semnezi angajamentele pe 5 ani! La acestea sunt ataşate cererile de plată.

    În cazul agromediului poţi apela pentru întreaga fermă sau doar pentru anumite parcele, totul fiind la libera ta alegere!

    Atenţie!

    În cazul în care APIA solicită clarificări privind dreptul de utilizare a terenului agricol trebuie să dovedeşti dreptul de utilizare a terenului pe durata celor 5 ani de angajament.

    În ce constau angajamentele pe 5 ani?

A. Pentru plăţile acordate fermierilor din zonele defavorizate
Pentru plăţile acordate fermierilor din zonele defavorizate trebuie respectate aceleaşi condiţii ca şi pentru plăţile directe la hectar, respectiv Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la prima plată.

B. Pentru plăţile de agromediu:
Condiţia de bază o reprezintă respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu pentru o perioadă de 5 ani. Pentru a obţine plăţi de agromediu anuale, trebuie respectat şi un angajament specific care se regăseşte în acelaşi formular de aplicaţie. Angajamentul cuprinde practici pe care adesea deja le efectuaţi! Până acum nu s-a plătit pentru acestea, însă de acum este posibil să primeşti bani dacă te angajezi să continui aceste practici.

    Astfel:
• în cazul fermierilor care utilizează pajişti şi doresc să obţină bani în plus pentru agromediu, aceştia vor semna un angajament conform căruia, timp de 5 ani, vor folosi anumite practici extensive de conservare a pajiştilor;
• în cazul fermierilor din agricultura ecologică sau a fermierilor aflaţi în conversie, aceştia vor semna un angajament conform căruia, timp de 5 ani, vor continua să practice agricultura în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul agriculturii ecologice;
• în cazul fermierilor care doresc să aplice pentru unul dintre pachetele care se adresează protecţiei apei şi solului, aceştia vor semna un angajament conform căruia, timp de 5 ani, vor respecta anumite practici agricole de protecţie a apei şi a solului (cum ar fi: înfiinţarea de culturi verzi şi încorporarea acestora în sol înainte de începerea lucrărilor de primăvară).
Ce se înţelege prin Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC)?
Bunele condiţii agricole şi de mediu sunt o serie de standarde care trebuie respectate pe terenul fiecărui fermier, care solicită plăţi la hectar, începând din anul 2007 şi sunt, după cum urmează:
I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului;
• Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei;
• Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
• Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică
în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare;
III. Standarde pentru menţinerea structurii solului;
IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului:
• Nu este permis suprapăşunatul pajiştilor permanente şi nici arderea acestora;
• Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenul arabil;
V. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:
Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la data de 1 ianuarie 2007.    Atenţie!

     Bunele condiţii agricole şi de mediu trebuie respectate în cazul oricărui tip de sprijin pe suprafaţă (plăţi directe, zone defavorizate, agromediu).

    În cazul în care nu se respectă aceste condiţii se vor aplica reduceri la suma totală de plată.

    Reţine!

    Poţi obţine mai mulţi bani la hectar dacă aplici reglementările în vederea sprijinului pentru zone defavorizate şi agromediu. Aceşti bani se cumulează cu cei obţinuţi prin plăţile directe!

    Pentru agromediu trebuie să respecţi anumite cerinţe simple de practicare a agriculturii timp de 5 ani, care sunt uşor de respectat de către fermieri.